Hjälp oss utveckla vår service – enkät

Du som bor i Helsingborg och har abonnemang med fyrfackskärl har nu möjlighet att tycka till om en eventuellt framtida app från NSR.

En student från Lunds universitet undersöker som en del av sitt examensarbete hur man kan motivera hushållen till en bättre källsortering och minskade avfallsmängder via en app.

Nu har du möjlighet att hjälpa till genom att svara på en enkät med några frågor. Dina svar är viktiga för oss så att vi ska kunna förbättra och utveckla vår verksamhet. Svaren är anonyma och kommer att behandlas i enlighet med gällande lagstiftning för personuppgifter.

Här kan du läsa mer om hur NSR behandlar personuppgifter.

Enkät