Helsingborgs stad finalist i EU-tävlingen Green Capital

Helsingborg är klar som finalist i tävling European Green Capital 2023. Endast fyra finalister har valts ut av de 16 europeiska städer som valt att delta i tävlingen. Vinnaren blir Europas miljöhuvudstad 2023.

Logotyp European Green Capital Helsingborg

Varje år utser Europeiska kommissionen en europeisk miljöhuvudstad genom tävlingen Green Capital. Helsingborg har blivit utnämnd till Sveriges miljöbästa kommun fyra år i rad och valde att delta i tävlingen för att ta reda på på hur staden ligger till på området jämfört med andra europeiska städer.

Vinnaren bedöms utifrån 12 områden

Städerna som deltar i European Green Capital skickar in en tävlingsansökan som omfattar 12 områden. Ansökan beskriver i detalj hur staden jobbar med luftkvalitet, ljud, avfall, vatten, biologisk mångfald, hållbart användande av mark, grön tillväxt, grön omställning, klimatreducering, hållbar urban mobilitet, energi och styrning.

NSR är inblandade i framförallt avfallsarbetet men även inom övriga områden genom vårt arbete med t.ex. biokol och RecoLab.

Vinnaren koras i september

Den stad som juryn bedömer presterar bäst inom dessa 12 områden vinner tävlingen. Den slutgiltiga vinnaren kommer att presenteras i början av september. Vinnaren får cirka 6 miljoner kronor att använda till aktiviteter inom ramen för miljöhuvudstadsåret 2023.

Vi håller tummarna för Helsingborg i tävlingen men också för Helsingör, som är nominerad till Green Leaf award, för städer med upp till 100 000 invånare.

Relaterade länkar

European Green Capital
Helsinborg stads miljö- och hållbarhetsarbete
Green Change Helsingborg