Häng med från soptipp till innovationspark för miljöteknik!

Häng med från soptipp till innovationspark för miljöteknik!

NSR och Öresundskraft bjuder in dig som är intresserad av avfallsfrågor till ett unikt studiebesök på Filborna återvinningsanläggning och industripark.

Vi kommer att arrangera guidade bussturer varje vecka under hela H22. Det kommer att bli en resa från 80-talets soptipp till dagens moderna arena för miljöteknik.

Det här får du uppleva under besöket

Vår nya biokolsanläggning

Under turen kommer du bland annat att få uppleva vår nyinvigda biokolsanläggning där park- och trädgårdsavfall blir till klimatsmart biokol som binder koldioxid och ger näring till stadens grönytor.

Kraftvärmeverket Filbornaverket

Vi kommer också att göra ett stopp vid Filbornaverket, ett av Europas mest moderna avfallseldade kraftvärmeverk där utsorterat avfall blir till värdefull fjärrvärme och elektricitet.

Pilotanläggningen för rening av lakvatten

Dessutom får du se pilotanläggningen för rening av lakvatten från miljö- och hälsofarliga PFAS-ämnen samt en spännande utställning om NSR:s 40 år i samhällets tjänst.

Förutom ovan nämnda hållplatser får du även se och veta mer om:

  • Återvinningscentralen med Återbruket och Återbygget.
  • Solar park som producerar förnyelsebar el på annars obrukbar deponimark.
  • Hanteringen av farligt avfall som kan skada människor och miljö.
  • Återvinningen av matavfall till biogas och biogödsel.
  • Materialåtervinningen av plast, papper, glas och metall.
  • NSR:s huvudkontor som är byggt av återbrukat och återvunnet material.

Vem riktar sig besöket till?

Det exklusiva studiebesöket vänder sig till dig som är verksam inom kommun, akademi eller avfallsbransch och som är intresserad av innovationer för ett kretsloppsbaserat, hållbart samhälle.

Så här går besöket till

Studiebesöket sker med buss där du guidas runt den 85 hektar stora återvinningsanläggningen och industriparken på Filborna i östra Helsingborg.

Bussen utgår från bussterminalen i Helsingborg C och programmet inklusive fika tar  ca 3 timmar. Du ska ha fyllt 18 år för att följa med.

Läs mer och anmäl dig här

Välkommen till NSR – där avfall blir till resurser!