Besök vårt nyinvigda kompetenscenter för biokol

Besök vårt nyinvigda kompetenscenter för biokol

Under H22 kommer du ha möjlighet att besöka vårt nya kompetenscenter för biokol. Här får du även veta mer om avfallets historia och NSR:s 40 år i samhällets tjänst.

Turbinhall blir kompetenscenter

I vår gamla turbinhall har vi skapat ett nytt kompetenscenter – en testbädd för utveckling av biokol. Här finns bland annat ett laboratorium som visar hur ris och grenar från din trädgård och stadens parker blir till klimatsmart biokol genom pyrolys – förbränning i syrefattig miljö.

Kompetenscentret innehåller även en utställning om biokol, lokaler för utbildning samt kontor. Här finns också en nyinvigd utställning om avfallets historia och om NSR som firar 40-årsjubileum i år. Framöver vill NSR skapa ett nätverk med aktörer från akademin, kommuner och privata företag som får möjlighet att använda kompetenscentret för forskning och utveckling inom biokol.

Skiss över NSR:s kommande kompetenscenter.

​​​​​​​Vad är biokol?

Biokol är en mycket bra produkt för att förbättra jordkvaliteten och stabilisera föroreningar. Biokol har bland annat närings- och vattenhållande egenskaper och förmåga att binda kol. Biokol är stabilt och har hög kolhalt som finns kvar i marken under flera hundra år och är därför en viktig källa för negativa utsläpp av CO2. Enligt FN:s klimatpanel är biokol en viktig klimatåtgärd.

Läs mer om NSR:s satsning på biokol

Öppet hus under H22

Öppet hus arrangeras följande tre datum:

  • 10 juni kl 13-17
  • 17 juni kl 14-16
  • 1 juli kl 14-16

Läs mer om besöket