Tryckbehållare: halonbrandsläckare, freontuber, tjockväggig tub, dyktuber