Vad är ett fluglock?

Vad är ett fluglock?

Ett fluglock är ett lock som gör det svårare för flugor att lägga ägg i matavfallet.  Fluglocken kan endast användas på insatsen i fyrfackskärlet. Det är bara i Helsingborgs stad som matavfallet ligger i insatsen och därför kan detta bara erbjudas i Helsingborg.

Har du ett fyrfackskärl som saknar fluglock, maila till kundservice@nsr.se eller ring 042-400 13 40 så skickar vi hem ett till dig med posten.