Min brunn är full trots att ni tömt, vad beror det på?

Frågor och svar