Förtydligande gällande digitalisering av kärl hos Höganäshem

I en artikel i Helsingborgs dagblad uppges det att vi tömmer sopkärl efter behov hos Höganäshem. Så är dock inte fallet, utan tömningen sker som vanligt enligt schema.

Däremot har vi jobbat aktivt med att förbättra möjligheterna för sortering i miljörummet och säkerställt att det finns tillräckligt med utrymme för att kunna sortera förpackningarna.

Med hjälp av nivåvakter har vi sedan kunnat följa hur sorteringen har förändrats över tid. På så sätt har vi kunnat lära oss hur vi bättre ska dimensionera miljörum och vilka insatser som ger störst effekt.

Här kan du läsa mer om projektet