Första dagen med bestäm-själv-tömning i Mariastaden

Första dagen med bestäm-själv-tömning i Mariastaden

Idag drar vi äntligen igång de första tömningar efter behov i och kring Mariastaden, Helsingborg. Cirka 650 hushåll får nu tömt on demand, det vill säga att de bestämmer själva när vi ska tömma deras fyrfackskärl.

I detta område kan hushållen från och med den 13 januari själv bestämma när de vill ha tömt.

I fredags fick nästan alla berörda hushåll en röd hängare på ett av sina avfallskärl som påminde om att nästa vecka är det dags att dra igång testet med tömning efter behov. I måndags natt när vi hämtade ut information om vilka som ville ha tömt fanns det cirka 200 kärl i området som begärt tömning. I aktuellt område får man nu endast tömt om man begärt tömning med hjälp av reglaget på kärlet.

Övriga testhushåll

Övriga testhushåll som fått information om att de ingår i testet med bestäm-själv-tömning hoppas vi kunna dra igång i februari månad. Alla berörda hushåll får information cirka en vecka innan det är dags att bestämma själv. Tills dess töms kärlen enligt fast schema.

Mer information om testet finnas att läsa på www.nsr.se/hbgtestar