Förseningar av sophämtning och slamtömning

Flera av NSRs bilar har kört i diket i det hala väglaget under dagen. Det innebär att din soptömning kan bli försenad.

Även hämtningen av slam påverkas. Låt dina kärl stå ute tills de blir hämtade.