Skapa ett fungerande miljörum

Skapa ett fungerande miljörum

Här hittar du tips för hur du som fastighetsägare kan skapa ett trivsamt och fungerande miljörum eller soprum.

Det finns mycket du som fastighetsägare kan göra för att få ett trivsamt och fungerande miljörum eller soprum men vi har här samlat de vi tycker är viktigast:

Märk upp kärlen tydligt

Det är viktigt att alla kärlen är tydligt uppmärkta både med klisterdekaler och skyltar ovanför kärlen.

Vi har i vårt sortiment:

  • Klisterdekaler till kärlen med text och bild
  • Miljörumsskyltar att placera på väggar med text och bild

Klisterdekaler och skyltar kan beställas via vår kundservice.

Placera matavfallspåsar synligt

Du som fastighetsägare ska se till att dina hyresgäster och boende har tillgång till matavfallspåsar. Placera matavfallspåsar synligt och tydligt i miljörummet. Beställ nya matavfallpåsar i god tid vid behov.

Erbjud hämtning av småelektronik

För att undvika att farligt avfall som batterier, ljuskällor och småelektronik sorteras fel rekommenderar vi att ni har ett abonnemang för småelektronik. Vårt elektronikpaket gör det enkel för dina boende att sortera rätt.