Minska avfallet i flerfamiljsfastigheter

Minska avfallet i flerfamiljsfastigheter

Här får du tips på vad bostadsbolag eller bostadsrättsföreningar kan göra för att förebygga avfall och minska kostnaderna för avfallshanteringen.

Sex tips på hur du kan minska avfallet

  • Fixa ett bytesrum eller en byteshylla där boende kan ge och ta saker.
  • Sätt upp en anslagstavla där boende kan sätta upp skänkes- och sökeslappar.
  • Be en second hand-verksamhet sätta ut insamlingsbehållare för kläder och textilier.
  • Öppna ett utrymme där de boende kan lämna saker till återanvändning. Avtala med en second hand-verksamhet med om att regelbundet hämta saker de kan sälja eller skänka vidare.
  • Låna ut verktyg, extrastolar och annat till boende.
  • Informera boende om var det kan lämna saker till återanvändning (återvinningscentraler, loppisar, sociala medier).