Hämtning av elektronikavfall

Hämtning av elektronikavfall

Gör en insats för miljön och erbjud insamling av småelektronik, ljuskällor och batterier i miljörummet.

Att erbjuda insamling av elektronikavfall minskar risken för att elektronikavfallet blandas med annat avfall. Vi kan erbjuda hämtning av elektronikavfall till flerfamiljsfastigheter och vissa verksamheter som vårdboenden.

Smått elektronikavfall hamnar lätt fel. Till exempel bland restavfall, metallförpackningar, glasförpackningar och hårdplastförpackningar. Därför erbjuder vi dig ett elpaket med behållare för insamling av småelektronik, ljuskällor, små batterier och lysrör, som underlättar för dina kunder att sortera rätt.

Detta ingår i elpaketet

  • 3 röda boxar – två för ljuskällor och en för småbatterier
  • 1 papperskartong för lysrör
  • 1 kärl för småelektronik

Behållarna ingår i abonnemangskostnaden

Du kan välja mellan följande tömningsintervall

  • 3 gånger om året
  • 6 gånger om året
  • 12 gånger om året

Vill ni ha extra tömningar utöver dessa kan ni boka hämtning av NSR:s kundservice.

Så här beställer du ett elpaket

Du beställer elpaketet genom NSR:s kundservice.

Mejl: kundservice@nsr.se
Telefon: 042-400 13 40