Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Planera ditt avfallsutrymme

Innan du planerar och bygger ett avfallsutrymme är det viktigt att tänka på några saker. Här finns information som kan vara nyttig för fastighetsägare, byggare och arkitekter.

Avfallsutrymmet ska placeras och utformas så att det lätt går att hämta soporna och att en god arbetsmiljö och att säkerheten främjas. Kontakta gärna oss på NSR innan du bygger eller renoverar ditt soputrymme. Vi ger dig gärna tips och råd kring storlek och utförande. Tänkt på att du behöver söka bygglov för att få bygga ett avfallsutrymme.

Utforma ditt avfallsutrymme

I renhållningsordningen för din kommun finns lokala föreskrifter för hur ett avfallsutrymme ska utformas. Reglerna och föreskrifterna skiljer sig åt mellan kommuner så det är viktigt att du läser på vad som gäller för just din kommun. Här har vi kortfattat skrivit ner några av de viktigaste sakerna att tänka på.

Avfallsutrymmet måste ha en höjd på minst 2, 1 meter. Passage i ett avfallsutrymme måste vara minst 1,5 meter bred för att kärlen ska kunna rulla igenom. Avståndet mellan kärlen ska vara minst 60 mm.

Karminnermåttet för dörrar där kärl ska passera måste vara minst 1,2 meter i bredd och 2 meter i höjd. Även dörrar till till grovavfallrum måste vara minst 1,2 meter i bredd. Detta gäller dörr till avfallsutrymme eller dörr som måste passeras in till avfallsutrymme.

Lås ska vara utformade med smäck så att renhållningsarbetare och hyresgäster bara behöver öppna dörrar, aldrig låsa dörrar. Vi önskar använda en digital nyckel till alla soprum. Installationen av det digitala låssystemet står vi för.

Läs mer om Sesam vårt digitala låssystem.

Storlek på kärl och containrar

Idag sorterar vi avfallet i upp till 10 olika avfallsslag och för dessa finns olika behållare. Här hittar du information om vilka behållare som finns och hur stora de är. Vilka storlekar på behållare som finns för olika avfallslag hittar du i avfallstaxan för din kommun.

Storlek Bredd (mm) Höjd (mm) Djup/längd (mm)
Kärl 140 liter 475 1 060 545
Kärl 190 liter 545 1 075 690
Kärl 370 liter 745 1 075 800
Kärl 660 liter 1 360 1 235 765
Kärl 1 000 liter 1 300 1 400 1 100
Mjukplastställ 415 1 160 405
Container 3 kubikmeter 1 600 1 400 2 300
Container 6 kubikmeter 1 800 1 600 3 460
Container 8 kubikmeter 1 800 1 750 3 940
Container 9 kubikmeter 1 790 1 560 4 200
Container 10 kubikmeter 1 685 2 007  3870

Markbehållare (UWS)

Det finns flera olika typer av markbehållare (även kallat UWS): bottentömmande markhållare, tvådelade behållare, molok med flera.

Gör så här för att skaffa markbehållare:

  • Börja med att kontakta NSR:s kundservice.  Vi hjälper er  att reda ut vilka krav som finns när det gäller hämtning av avfall från markbehållare.
  • Kolla vad som gäller hos er kommun. Det finns information om detta i renhållningsordningen för er kommun. I vissa kommuner kan det till exempel krävas bygglov för att få installera markbehållare, och om ni installerar nivåvakter kan ni behöva söka dispens.
  • Därefter beställer ni markbehållare genom en leverantör (inte via NSR) som också hjälper er med installationen. NSR:s uppgift är sen att hämta och hantera avfallet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsr.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close
Kontakt

Kontaktportal
Privat | Företag

Telefon
Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40

Hitta till oss

Organisationsnummer
556217-4580