Drönare mäter klimatgaser vid Filbornaanläggningen

I början av oktober 2022 kommer ReSource hjälpa NSR att undersöka om det finns några gasutsläpp från deponin på återvinningsanläggning i Helsingborg. 

Mätningen kommer att utföras genom att en drönare utrustad med ett mätinstrument flygs över vår anläggning. Drönaren är ca 50×50 cm stor. Under flygningen tas inga bilder, utan drönaren kommer enbart att användas för att mäta förekomsten av klimatgaser som metangas och koldioxid.

Att mäta och sammanställa information om metangasutsläpp är ett praktiskt verktyg för att kunna begränsa eventuella metangasförluster och motivera åtgärder.

Trots att Sverige idag saknar ett tydligt regelverk för att identifiera, mäta och åtgärda punktutsläpp av deponigas, så har NSR tagit konkreta steg för att kunna hantera eventuella utsläpp i enlighet med deponeringsförordningens krav.
Denna mätning ligger också helt i linje med FN:s globala mål nr 13 (som handlar om att bekämpa klimatförändringarna) och Parisavtalet.