Deltömning – vi sprider kunskap till Örnsköldsvik

Deltömning av slambrunnar är en teknik som NSR använt under en längre tid i några av våra ägarkommuner. Nu har andra kommuner i landet fått upp ögonen för tekniken – däribland Örnsköldsvik som var på utbildning hos oss i veckan.

Martin Lundin och Patrik Käck från Ohlssons, Dick Carlström från MIVA samt Christer Kvisth och Jonas Fredin från NSR.

Från vänster:
Martin Lundin och Patrik Käck (Ohlssons),
Dick Carlström (MIVA),
Christer Kvisth och Jonas Fredin (NSR).

Metoden med deltömning innebär att vi enbart transporterar bort slam medan vätskefasen läggs tillbaka i brunnen. Det finns många fördelar med detta, inte minst miljömässigt.

NSR har två representanter, avfallsrådgivare Christer Kvisth och Jonas Fredin, i en nätverksgrupp för slam/fett som Avfall Sverige tagit initiativ till. 2018 höll Christer Kvisth ett föredrag i Stockholm där ca 50 kommuner deltog.

– Sedan dess får jag ofta frågor om hur själva tömningsförfarandet går till. Ett av samtalen var från Peter Westin på Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB (MIVA) som undrade om de kunde skicka ner en person för att lära sig tekniken på plats, berättar Christer och tillägger att MIVA är ett kommunalt bolag med drygt 100 medarbetare.

Besök från Ö-vik

I gott samarbete med Patrik Käck, driftchef på Ohlssons AB, bestämde vi oss för att hjälpa till att förmedla kunskapen vidare. I veckan har MIVA:s chaufför Dick Carlström varit i Skåne och fått åka med Martin Lundin som har mycket god kunskap om hur deltömning av brunnar ska gå till.

– Det är viktigt att man tömmer på ett korrekt sätt och det är ett hantverk som Martin kan väldigt väl. Jag och Patrik tycker detta är ett bra sätt att sprida denna kunskap som gynnar både kunder och miljö. Vi hoppas Dick tar med sig det när han återvänder hem till Ö-vik.