Bestäm-själv-tömning – 10 februari drar det igång

Bestäm-själv-tömning – 10 februari drar det igång

Från den 10 februari får 2000 fastigheter bestämma själva när de vill ha tömt sina fyrfackskärl. Berörda testhushåll får mer information i brevlådan senast 3 februari.

Nu får 2000 hushåll bestämma själva

Nu är det äntligen dags att låta 2000 utvalda fastigheter få bestämma själva när de vill ha tömt sina fyrfackskärl. Med hjälp av reglage med sensorer som monterats på sopkärlen kan hushållen själva signalera om när de vill ha tömt. Totalt är det cirka 4000 kärl som nu kommer tömmas efter behov i norra delarna av Helsingborg, Mariastaden, Domsten och Gråläge.

Sedan tidigare har 650 fastigheter fått smygstarta i och runt Mariastaden men den 10 februari kör vi  alltså igång alla i det utvalda testområdet.  Totalt är det 14 procent av alla villahushåll i Helsingborgs kommun som ingår i testet.

Läs mer på www.nsr.se/hbgtestar

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window