Batterier i avfallet kan orsaka bränder

Om det finns batterier i det verksamhetsavfall som kommer in till vår anläggning medför det extremt stor brandrisk när materialet krossas.

Särskilt litiumbatterier kan orsaka kraftiga bränder. Därför är det mycket viktigt att du kontrollerar att det inte finns några batterier i det verksamhetsavfall du lämnar hos oss.

Företagare kan lämna uttjänta batterier på någon av våra återvinningscentraler eller i någon av El-Kretsens batteriholkar. Här kan du söka efter närmaste batteriholk