Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Båstads återvinningscentral är stängd

Den 30 mars 2019 var sista dagen som Båstads återvinningscentral tog emot avfall. Processen för att få till skott en ny återvinningscentral på Bjärehalvön är igång.

Varför?

Enligt mark- och miljödomstolen måste deponin, som utgör större delen av anläggningen, vara sluttäckt senast den 31 december 2019.

Ny anläggning

Kommunfullmäktige i Båstad har fattat beslut om att den nya återvinningscentralen ska ligga i Förslöv. Kommunstyrelsen har beslutat att skapa en provisorisk lösning för mottagande av avfall fram tills en ny återvinningscentral kan tas i bruk. Den provisoriska återvinningscentralen kommer att ligga på Profilvägen i Förslöv. I nuläget finns ingen uppgift om när den provisoriska återvinningscentralen kan öppna. En del av avfallet, till exempel trädgårdsavfall, kommer att hanteras i containrar med åtkomst via trappor. Om du har frågor om placeringen kontaktar du Båstads kommun.

Hur sorterar jag nu?

 • Besök någon av våra andra fem återvinningscentraler, du checkar in precis som vanligt. Det är inte tillåtet att åka till andra återvinningscentraler än de fem som drivs av NSR.
 • Återbruk – kan dina prylar få ett längre liv? Ge bort till vänner och grannar, annonsera och sälj själv alternativt lämna till second hand eller loppis.
 • Trädgårdsavfall – skaffa trädgårdskärl och få det hämtat vid din fastighet.
 • Grovavfall – Om du har ett villaabonnemang kan du få grovavfall hämtat vid din fastighet.
 • Förpackningar – beställ fyrfackskärl eller lämna dina förpackningar på en återvinningsstation.
 • Elektronik – lämna gamla produkter där du köper nya eller i Samlaren.

Vanliga frågor och svar

Själva återvinningscentralen som låg i Svenstad var endast en liten del av anläggningen. Större delen var en gammal deponi. En modern återvinningscentral ser mycket annorlunda ut jämfört med den som funnits i Svenstad. I filmen nedan kan du se ett exempel på en ny återvinningscentral.

NSR har informerat om stängningen av återvinningscentralen i Svenstad på följande sätt:

 • I kundbladen som skickas med fakturan till samtliga fastighetsägare med villa- eller fritidsabonnemang. En digital version skickas även till de kunder som har digitalt kundblad
  Nr 4, 2018 (1 nov)
  Nr 1, 2019 (1 feb)
  Nr 2, 2019 (2 maj)
 • Extra digitalt utskick till kunder med digitalt kundblad (22 mars)
 • Denna informationssida med frågor och svar publicerades i slutet av oktober 2018 och har sedan dess kontinuerligt uppdaterats med ny information. Vi hänvisar även hit från andra sidor på nsr.se
 • Riktade brevutskick till kunder utan abonnemang för trädgårdsavfall eller med få tömningar på trädgårdskärlet (7 jan)
 • Flyers har delats ut och skyltar har satts upp på återvinningscentralen från den 1 november 2018
 • Vepa och skylt med hänvisning till Ängelholms återvinningscentral finns utanför anläggningen sedan stängning
 • Facebookinlägg särskilt styrda till boende i regionen
 • Via kvartalsfakturorna april-juni 2019 (skickades 2 maj)

Utöver detta har NSR uttalat sig om stängningen samt informerat om vilka lösningar som finns i diverse artiklar i bland annat Helsingborgs Dagblad. Även Båstads kommun har informerat via sin webbplats.

Kommunfullmäktige i Båstad har fattat beslut om att den nya återvinningscentralen ska ligga på Bokesliden/Killerödsvägen norr om stationen. Därefter startar kommunens planprocess. När planprocessen är klar söker NSR miljötillstånd och därefter bygger vi en ny återvinningscentral. Från att alla tillstånd är klara tar det minst ett år innan återvinningscentralen kan öppnas.

Frågan om vilka funktioner som den nya återvinningscentralen på Bjäre kommer att inrymma kan inte besvaras innan tillstånden är klara.

Frågan om öppettiderna på den nya återvinningscentralen kan inte besvaras innan tillstånden är klara.

Om du har frågor om placeringen av den nya återvinningscentralen vänder du dig till Båstads kommun, tel. 0431-770 00 eller via kontaktformuläret här.

Nej, det får du inte. Återvinningscentralerna i NSR:s sex ägarkommuner finansieras solidariskt sedan besökssystemet infördes och utgår från hur många besök respektive kommuns invånare gör på någon av återvinningscentralerna.

Det planeras för följande fraktioner på den provisoriska återvinningscentralen

 • Böcker
 • Däck
 • Däck på fälg
 • Gips
 • Kabelskrot
 • Metallskrot
 • Wellpapp
 • Batterier
 • Blybatterier
 • Diverse elektronik
 • Kyl och frys
 • Ljuskällor och lysrör
 • TV och monitorer
 • Vitvaror
 • Fyllnadsmassor
 • Ris och grenar
 • Ej sorterbart
 • Resårmöbler
 • Tryckimpregnerat trä
 • Trä
 • Farligt avfall

Enligt mark- och miljödomstolen måste deponin, som utgör större delen av anläggningen, vara sluttäckt senast den 31 december 2019.

Från 1 november 2018 blev återvinningscentralens yta endast en tredjedel av tidigare. Detta påverkade främst hanteringen av trä och trädgårdsavfall som då samlades in i containrar istället för på marken.

Sedan 30 mars 2019 tar vi inte längre emot något avfall på återvinningscentralen i Svenstad. Nu behövs hela området användas för arbetet med sluttäckning och återställning. Den 31 december 2019 återlämnas området till Båstads kommun.

Enligt mark- och miljödomstolen måste deponin, som utgör större delen av anläggningen, vara sluttäckt senast den 31 december 2019.

Efter att NSR sluttäckt och återlämnat området har vi ansvar i många år framöver att kontrollera och underhålla sluttäckningen så omgivningen inte påverkas negativt.

Frågor om buller från den nya återvinningscentralen kan inte besvaras i nuläget. Detta kommer att regleras i miljötillståndet.

På en återvinningscentral förekommer främst buller från lastning i containrar och fordon i drift. Generellt beror ljudnivån på vilken verksamhet som ska bedrivas samt på tomtens omgivning, det vill säga om det finns träd, bullervallar och dylikt i omgivningen.

Vår bedömning är att förekomsten av skadedjur är begränsad. I de fall det ändå förekommer, så har vi avtal med saneringsfirma som är specialiserad på skadedjur.

Frågor om lukt kan inte besvaras i nuläget. Luktnivån beror på vilken verksamhet som ska bedrivas samt på tomtens omgivning. Frågan kommer att regleras i miljötillståndet.

På en återvinningscentral kan det generellt uppstå lukt när man behandlar trädgårdsavfall.

Sluttäckning betyder att vi täcker över en deponi när den inte används mer, med hjälp av olika skikt som kapslar in avfallet. Detta gör vi för att skydda människor, djur och miljö.

Återställning betyder att vi sluttäcker området och lämnar det i ett skick som passar in i landskapsbilden.

Ja, metoden följer lagstiftningen. Länsstyrelsen i Skåne har tillsynsansvar.

Ängelholms återvinningscentral

Båstads kommuninvånare är hänvisade till någon av NSR:s fem andra återvinningscentraler. Ängelholm är den som ligger närmast. Det är inte tillåtet att till exempel åka till Laholms återvinningscentral.

Öppettider och information om ÅVC Ängelholm

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsr.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close
Kontakt

Kontaktportal
Privat | Företag

Telefon
Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40

Hitta till oss

Organisationsnummer
556217-4580