Avfallsåret 2021

Avfallsåret 2021

Nordvästra Skånes Renhållnings AB:s årsbokslut för 2021 visar att vi är på väg åt rätt håll – men samverkan är en avgörande faktor.

Ekonomiskt har bolaget haft ett starkt år. Ett stort inflöde av massor, ökning av materialpriser och en anpassning av taxorna, har medverkat till en ekonomi i balans, men också till att budgeten överträffades. Den främsta anledningen till att budgeten överträffas är just det stora inflödet av schaktmassor som en följd av många infrastrukturprojekt i regionen.

2021 omsatte NSR drygt 482 miljoner kronor och årets resultat blev plus 16 miljoner kronor.

Även om NSR spelar en nyckelroll för att nå de långsiktiga målen så är bolaget samtidigt en länk i en lång kedja av aktörer. Producenter, produktdesigners, beslutsfattare, konsumenter, invånare och många fler påverkar i högsta grad förutsättningarna att lyckas. Därför är samverkan en avgörande faktor för att vi ska kunna nå visionen ett oändligt liv för resurser och vår planet.

Läs mer i vår årsredovisning, hållbarhetsrapport och i vår uppföljning av avfallsplanen.