Avfallsåret 2020 – i pandemins skugga

Nordvästra Skånes Renhållnings AB:s årsbokslut för 2020 visar att vi är på väg åt rätt håll i regionen – men det går för långsamt.

2020 blev ett annorlunda år som präglades av coronapandemin. Årsredovisningen för 2020 visar att krisen även påverkade NSR:s verksamhet. Förändringar i världsekonomin innebar att bolaget fick lägre eller ingen ersättning för återvinningsmaterial. Samtidigt ökade mängden avfall som kom in till Filbornaanläggningen, vilket ledde till ökade kostnader för behandling och förbränning.

2020 omsatte NSR drygt 424 miljoner kronor och årets resultat blev minus 5 miljoner kronor.

Trots att pandemin även påverkade personalen och sjukfrånvaron, så äventyrades aldrig möjligheten att utföra och upprätthålla det samhällsviktiga uppdraget.

Läs mer i vår årsredovisning, hållbarhetsrapport och i vår uppföljning av avfallsplanen.