Återvinningsstationen på Ragnvallagatan i Helsingborg tas bort

Den 10 juni tas återvinningsstationen på Ragnvallagatan i Helsingborg bort på grund av omfattande dumpning av grovavfall på platsen.

NSR ansvarar inte för återvinningsstationer, utan de sköts av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). FTI hänvisar till Helsingborgs återvinningscentral där du kan lämna förpackningar utan att använda ett av dina fria besök. Tillkalla personal vid bommen, så hjälper de dig. Övriga återvinningsstationer i kommunen finns också att hitta på FTI:s webbplats

Återvinningsstationer är enbart till för hushållens förpackningar av papper, plast, metall och glas. På FTI:s hemsida kan du hitta den återvinningsstation som ligger närmast dig och även se uppgifter om när den töms och städas.

Grovavfall lämnas på återvinningscentral eller genom hämtning av NSR. Vill du se över ditt abonnemang för fastighetsnära insamling av förpackningar är du välkommen att höra av dig till NSR.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis kan lämna verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida. www.ftiab.se/mottagningspunkt

Läs mer i FTI:s pressmeddelande

Relaterade länkar