Återvinningsstationen på Kardemummagatan tas bort

Återvinningsstationen på Kardemummavägen vid idrottsplatsen i Gantofta, Helsingborg, tas bort från vecka 13 på grund av att marken ska användas till parkeringar, med anledning av planerad utbyggnad av idrottshall och skola.

I dagsläget finns ingen ersättningsplats. NSR ansvarar inte för återvinningsstationer, utan de sköts av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). FTI hänvisar återvinnare av förpackningar och tidningar till övriga återvinningsstationer i området.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning.

På FTI:s hemsida kan du hitta den återvinningsstation som ligger närmast dig och även se uppgifter om när den töms och städas.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis kan lämna verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida. www.ftiab.se/mottagningspunkt

Du kan läsa mer i FTI:s pressmeddelande

Relaterade länkar