FTI tar bort återvinningsstation på Södra Utmarken den 26 maj

FTI tar bort återvinningsstation på Södra Utmarken den 26 maj

FTI:s återvinningsstation vid Ica Nära Kullahallen på Södra Utmarken tas bort den 26 maj. Avvecklingen sker på kommunens begäran, eftersom stationen är olämpligt placerad.

NSR ansvarar inte för återvinningsstationer, utan de sköts av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). FTI hänvisar återvinnare av förpackningar och tidningar till övriga återvinningsstationer i området eller till NSR:s återvinningscentral i Ängelholm.

I dagsläget finns ingen ersättningsplats, men kommunen söker tillsammans med FTI efter en lämplig plats och är tacksamma för tips och förslag på passande platser som kan vara lämpliga för en återvinningstation.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning. På FTI:s hemsida kan du hitta den återvinningsstation som ligger närmast dig och även se uppgifter om när den töms och städas.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis kan lämna verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida. www.ftiab.se/mottagningspunkt

Läs mer i FTI:s pressmeddelande

Relaterade länkar