NSR är ett kommunalt bolag som arbetar med att samla in avfall och hitta bästa möjliga avsättning för det. NSR ägs av Bjuvs, Båstads, Höganäs, Åstorps och Ängelholms kommun samt av Helsingborgs stad.

Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle. NSR arbetar för avfallsminimering och med att ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi.