vadvigor

Under året infördes successivt bioplastpåsar i hela kommunen för att locka till en större och enklare utsortering av matavfall. Man införde även insamling av blandat glas och kunde då samtidigt erbjuda mer volym i kärlet för pappersförpackningar....

I Åstorps kommun gjorde vi en översyn av alla verksamheter och flerfamiljsfastigheter, för att kontrollera att de sorterar ut sitt matavfall. De som inte hade matavfallskärl blev informerade om kravet på att ha ett sådant. De som motsatte sig kravet skickades vidare till miljökontoret....

Flerfamiljsfastigheter har möjlighet att få schemalagd hämtning av batterier, glödlampor och mindre hemelektronik....

I samarbete med Swedlock och Rikshem startade vi i slutet av året ett projekt med så kallade intelligenta nycklar. Utgångspunkten är de över 10 000 nycklar som hanterats hittills. Med den nya intelligenta nyckeln går vi över till att ha enbart en enda nyckel som fungerar på alla miljörum. Det finns även en inbyggd tagg som gör att nyckeln kan anslutas till taggsystemen i regionen. Projektet kommer att pågå under 2018....

I Ängelholm har restavfallmängden totalt sett oavsett boendeform minskat med 14,7 kilo per person och år. Det är en stor minskning som kan härledas till fyrfackskärlen. 2017 var Ängelholms första hela år med fyrfackskärl....

Under hösten skickade vi ut information till abonnenter i Båstad som har tvåfackskärl, i syfte att öka anslutningen till fyrfackskärl och få mer material att gå till återvinning. Under sista kvartalet ökade anslutningsgraden från 57 procent till 61 procent. Påverkansarbetet kommer att fortsätta under 2018....