Höganäs

Höganäs

Under året infördes successivt bioplastpåsar i hela kommunen för att locka till en större och enklare utsortering av matavfall. Man införde även insamling av blandat glas och kunde då samtidigt erbjuda mer volym i kärlet för pappersförpackningar.