Helsingborg

Helsingborg

I samarbete med Swedlock och Rikshem startade vi i slutet av året ett projekt med så kallade intelligenta nycklar. Utgångspunkten är de över 10 000 nycklar som hanterats hittills. Med den nya intelligenta nyckeln går vi över till att ha enbart en enda nyckel som fungerar på alla miljörum. Det finns även en inbyggd tagg som gör att nyckeln kan anslutas till taggsystemen i regionen. Projektet kommer att pågå under 2018.