Åstorp

Åstorp

I Åstorps kommun gjorde vi en översyn av alla verksamheter och flerfamiljsfastigheter, för att kontrollera att de sorterar ut sitt matavfall. De som inte hade matavfallskärl blev informerade om kravet på att ha ett sådant. De som motsatte sig kravet skickades vidare till miljökontoret.