Ängelholm

Ängelholm

I Ängelholm har restavfallmängden totalt sett oavsett boendeform minskat med 14,7 kilo per person och år. Det är en stor minskning som kan härledas till fyrfackskärlen. 2017 var Ängelholms första hela år med fyrfackskärl.