Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Soptömning i Havsbaden fortsätter i väntan på permanent lösning

PUBLICERAD: 2020-03-28
Den 20 mars 2020 beslutade det regionala skyddsombudet stoppa tömning av avfallskärl på ett antal vägar i Ängelholms havsbad. Skälet är att sopbilarna måste backa långa sträckor, vilket innebär stor risk för påkörning. Stoppet innebär även att chaufförerna inte får gå och hämta avfallskärlen.

Under tiden som NSR, entreprenören och Ängelholms kommun arbetar för en permanent lösning, kommer avfallskärlen att fortsätta tömmas om kund placerar kärlen vid tomtgräns mot Klittervägen på tömningsdagen. De aktuella kunderna meddelades med brev i veckan. NSR:s rådgivare har också haft personlig kontakt med flera kunder.

– Vi kommer att tömma framdragna kärl på detta sätt tills vi kommit överens om en permanent lösning, säger NSR:s renhållningschef Cecilia Holmblad.

För ett år sedan gav mark- och miljödomstolen fastighetsägarna rätt att få avfallskärlen tömda från den fastighet där avfallet finns.

– Situationen är svår eftersom två lagstiftningar ställs mot varandra – miljöbalken och arbetsmiljölagen och vi kan inte bryta mot dem. Därför behöver vi just nu alla hjälpas åt för att få avfallstömningen att fungera tills högre instans har sagt sitt, säger Cecilia Holmblad.

Frågor och svar

Västra Vårvägen, Strandstigen, Sommarvägen, Hyttstigen, Dalstigen, Klittervägen och Backstigen.

Om det finns en omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa har ett skyddsombud rätt att avbryta arbetet enligt arbetsmiljölagen 6 kap 7 §. Det kallas för skyddsombudsstopp.

Ett skyddsombudsstopp står över eventuella domar. Det betyder att domen i mark- och miljödomstolen om att hämta på de aktuella fastigheterna i Havsbaden inte kan efterlevas.

Här kan du läsa om hur ett skyddsombudsstopp går till.

Skyddsombudsstoppet gäller de aktuella arbetsmomenten. Till dess en permanent lösning för avfallstömning finns på plats, töms kärlen när de placeras av kund vid tomtgräns mot Klittervägen. NSR, entreprenören och Ängelholms kommun arbetar intensivt för en permanent lösning.

Utmaningen i den fysiska miljön kvarstår oavsett vilken entreprenör som hämtar avfall i området. Stoppet gäller även om NSR själv eller annan entreprenör utför den aktuella arbetsuppgiften.

Skyddsombudsstoppet står över domen i mark- och miljödomstolen, som gav fastighetsägarna rätt att få kärlen tömda inne på de aktuella vägarna. NSR, entreprenören och Ängelholms kommun arbetar därför för en permanent lösning.

Vägarna är smala och går inte att vända på, vilket gör att bilen måste backa långt. Då finns stor risk för påkörning av föremål eller människor. Vägarna har också dålig bärighet för tunga fordon.

Utmaningen i den fysiska miljön har alltid funnits. Även tidigare entreprenör signalerade att det fungerade dåligt av arbetsmiljöskäl. Då anvisades plats för kärlen mot Klittervägen alternativt att kund betalade för dragväg. Att dra tunga kärl innebär fysisk belastning med risk för belastningsskador, vilket skyddsstoppet påpekar.

Ängelholms kommun.

NSR ansvarar för renhållningen på uppdrag av Ängelholms kommun. Ansvaret anges i miljöbalken 15 kap 20 §. Uppdraget utförs av entreprenören Urbaser.

Att dra tunga kärl innebär fysisk belastning med risk för belastningsskador.

Entreprenören har rapporterat 9 tillbud och 17 avvikelser i det aktuella området de senaste tre åren.

Ekonomisk kompensation utgår inte eftersom det finns en tillfällig lösning på hur avfallet ska tömmas.

Det finns omkring 500 adresser i Ängelholms kommun med liknande utmaningar. NSR, entreprenören och kommunen arbetar för att hitta en lösning även för dessa. Det betyder dock inte att samma slags lösning kommer att erbjudas för alla adresser.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsr.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close
Kontakt

Kontaktportal
Privat | Företag

Telefon
Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40

Hitta till oss

Organisationsnummer
556217-4580