Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

”Tippen” i Höganäs täcks för att bli säkrare

PUBLICERAD: 2020-02-27
Just nu arbetar vi med att förbereda hantering av lakvatten samt sluttäckning av den gamla avfallsdeponin Tjörröd i Höganäs. Deponin är den kulle i landskapet som bland annat syns från väg 111. Deponin fanns långt innan miljölagstiftningen infördes 1969. Nuvarande arbete handlar inte om att expandera verksamheten utan om att ta hand om det som redan finns på området på bästa sätt.

Sluttäckning innebär att man täcker deponin med olika lager av jord och schakt. Arbetet kommer att pågå med olika intensitet fram till 2022. Sluttäckningen omfattar inte de delar av området där återvinningscentralen idag har pågående verksamhet.

När deponin är sluttäckt kommer det att anläggas växtlighet på den. Inga beslut är fattade kring framtida användningsområde. Området ligger utanför detaljplanerat område och därmed finns ingen reglerad maxhöjd. Den maximala höjden kommer bli ungefär 38 meter över havet.

Inga beslut är fattade kring framtida användningsområde.

Frågor och svar

Här hittar du mer information om  Tjörröds deponi och arbetet som pågår.

Totalt är fastigheten cirka 27 hektar. Deponin är cirka 2/3 av denna yta.

Deponin innehåller hushållsavfall och verksamhetsavfall.

Nej inget avfall deponeras. Däremot finns en återvinningscentral på området.

Man täcker med jord och schakt med låg föroreningsgrad.

Borttagning av träd är både en förberedelse för hantering av lakvatten och arbete med sluttäckning. Där deponin är sluttäckt får det inte växa några träd som kan skada skyddsskiktet.

Ovanför tätskiktet finns ett skyddsskikt som är 1,5 meter. Under skyddsskiktet höjer man nivån på lutningen, så att ytan motsvarar de krav som ställs på avrinning.

Lakvatten är regnvatten och annat vatten som har passerat till exempel en soptipp eller varit i kontakt med avfall och på så vis blivit förorenat.

Fakta om deponi

En deponi kan påverka sin omgivning under mycket lång tid efter att man slutat att lägga dit avfall.

För att minimera påverkan måste deponin sluttäckas när den inte längre används så att endast en begränsad mängd lakvatten läcker ut.

Kraven på sluttäckningen beskrivs i förordning (2001:512) om deponering av avfall.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsr.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close
Kontakt

Kontaktportal
Privat | Företag

Telefon
Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40

Hitta till oss

Organisationsnummer
556217-4580