Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Nu utökar vi test med bestäm-själv-tömning

PUBLICERAD: 2019-10-24
Nu har vi fått grönt ljus för att utöka vårt test med bestäm-själv-tömning. Vårt pilottest i Mariastaden visade mycket lovande resultat och därför utökar vi nu testet till över 2 000 hushåll i norra delarna av Helsingborg.

De nya testhushållen får under vecka 43 och vecka 44 ett brev om att vi kommer att börja montera reglage på deras avfallskärl. Alla fyrfackskärl och trädgårdskärl ska få reglage monterade på sina lock. När alla reglagen är på plats kommer hushållen områdesvis få information om när de kan börja använda sina reglage till att beställa tömning.

Bakgrund

Under hösten 2018 genomförde NSR ett pilottest med behovsanpassad tömning hos 250 hushåll i Mariastaden i Helsingborg. Testet gick ut på att hushållen fick reglage med sensorer monterade på sina avfallskärl. När hushållen önskade tömning drog de i reglaget som då  skickade en signal till NSR:s ruttopimeringsprogram om att de ville få tömt. Inom 1-2 vardagar fick de sitt kärl tömt.

Under testet kunde vi se att antalet tömningar minskade avsevärt. Cirka 30 procent färre tömningar utfördes jämfört med när tömningarna  gjordes enligt fast schema i  området.  Vi har kunnat konstatera att behovet av tömning varierar stort mellan olika hushåll.

Under testet  noterades också att det finns stor potential till ökad sortering i testområdet. Ett stort antal hushåll sorterade inte ut något matavfall alls  medan facket för restavfall ofta var fullt och anledningen till att hushållen behövde tömma.

Under pilottestet var fokus främst  att få tekniken att fungera och på användarvänligheten för testhushållen. Nu vet vi att tekniken fungerar och testhushållen har varit nöjda. Testområdet var dock för litet för att kunna dra säkra slutsatser angående avfallsmängder, förändrade sorteringsvanor, påverkan på körsträckor med mera och därför såg vi ett behov av utöka testet både i antalet testhushåll och i tid.

Läs mer om testet på vår  testsida. 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsr.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close
Kontakt

Kontaktportal
Privat | Företag

Telefon
Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40

Hitta till oss

Organisationsnummer
556217-4580