Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Svarade du på vår enkät på Höganäs mat- och sommarfest?

PUBLICERAD: 2019-07-18
Enkäten på Höganäs mat- och sommarfest resulterade i hela 68 inlämnade svar och kommentarer. Bland dessa lottade vi ut 10 biobiljetter. Kanske är just du en av dem som får en biljett hem med posten från oss?

Resultatet visade att majoriteten av de svarande bor i villa i Höganäs kommun och totalt var 91 procent nöjda eller mycket nöjda med hur deras avfallsabonnemang fungerar.

Man anser sig ha bra förutsättningar att sortera sitt avfall. De allra flesta sorterar mat, rest, förpackningar och tidningar. En stor del sorterar även sitt trädgårdsavfall.

Vad skulle kunna få dig att slänga mindre mängd avfall?

Så löd en fråga i enkäten. Svaren visade att enklare lösningar, men framför allt färre förpackningar och i synnerhet plastförpackningar var ett starkt önskemål. Fritextsvaren angav med förkrossande majoritet att de svarande önskar ett helhetsgrepp från förpackningsindustrin, att den tar fram smartare lösningar så att man slipper hantera så mycket avfall hemma.

Generositet framför pengar

Användbara prylar, möbler och kläder som de svarande inte längre vill ha, skänker de hellre till vänner, grannar eller välgörenhet än att de säljer på begagnatmarknaden.

Att bryta nya mönster

Det finns många sätt att minska mängden avfall. Ofta krävs det bara att tänka och göra lite annorlunda upprepade gånger, så har man skaffat sig en ny och förhoppningsvis bättre vana. Här är några exempel:

  • Utmana dina närmaste att slänga så lite restavfall som möjligt under en vecka.
  • Låna eller hyra sällanköpsvaror som t ex verktyg, maskiner, festkläder, fritidsutrustning.
  • Laga saker som går sönder istället för att slänga.
  • Äta upp matrester istället för att slänga.
  • Planera matinköpen bättre.
  • Handla förpackningsfritt så mycket som möjligt.
  • Skänka eller sälja användbara saker istället för att slänga dem.

Av dessa tips ville majoriteten av de svarande handla så förpackningsfritt som möjligt. Man kunde också tänka sig att bli bättre på att äta upp sina matrester, samt att skänka eller sälja användbara saker istället för att slänga dem. En hel del var även intresserade av att låna och hyra istället för att äga. Detta pekar på att människor är beredda att göra ganska mycket med enkla medel för att minska sitt avfall.

Var börjar DU?

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsr.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close
Kontakt

Kontaktportal
Privat | Företag

Telefon
Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40

Hitta till oss

Organisationsnummer
556217-4580