Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Ny avfallstaxa – så kan du påverka din kostnad

Den 1 april börjar avfallstaxan för 2019 att gälla. För att få så låg kostnad som möjligt gäller det att sortera väl.

För villaägare som abonnerar på två fyrfackskärl som töms varannan vecka respektive en gång i månaden minskar kostnaden. Vill man få tömt sitt fyrfackskärl oftare ökar däremot kostnaden eftersom det leder till fler transporter som påverkar miljön negativt. Istället för tätare tömning rekommenderas då att man väljer till ett kompletteringskärl.

De kunder som väljer att fortsätta med sitt tvåfackskärl kommer att få en ökad kostnad. Plockanalyser visar nämligen att den som har tvåfackskärl generellt sett är sämre på att sortera sitt avfall.

För den som hyr sin bostad i en flerfamiljsfastighet ingår oftast renhållningen i hyran, men om man vill hjälpa sin fastighetsägare minska kostnaderna är tipset att hålla snyggt i soputrymmet och sortera bättre – i synnerhet matavfallet. Här sänks taxan på matavfallskärl eftersom matavfall är en viktig resurs att ta vara på.

Vidare höjs avgiften kraftigt på överfulla kärl, eftersom dessa är både ett miljö- och arbetsmiljöproblem med bland annat extra transporter som följd. Konstant överfulla kärl indikerar att kunden egentligen behöver välja ett annat abonnemang.

Sammanfattningsvis gynnas lösningar som är bra ur miljö – och arbetsmiljöperspektiv ekonomiskt, medan taxan för andra abonnemang och tjänster höjs.

Avfallstaxor för respektive kommun finns här.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsr.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close
Kontakt

Kontaktportal
Privat | Företag

Telefonnummer
Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40

Organisationsnummer: 556217-4580
Om webbplatsen