Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Hur ska avfall hanteras i framtiden?

PUBLICERAD: 2019-02-19
Just nu pågår arbetet med att ta fram en regional avfallsplan för kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Samtidigt har förslag till ny renhållningsordning tagits fram till samtliga kommuner utom Helsingborgs stad, som påbörjar sitt arbete 2019. Förslagen är nu ute för samråd. Det betyder att invånare och intressenter ges möjlighet att lämna synpunkter.

Förslagen är nu ute för samråd. Det betyder att invånare och intressenter ges möjlighet att lämna synpunkter. De utställda förslagen finns att läsa på respektive kommuns hemsida samt på nsr.se/remiss-avfallsplan och i upptryckt upplaga på Bjuvs bibliotek, Båstads bibliotek, Båstad kommunhus, stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborg, gamla järnvägsstationen och servicecenter i Höganäs, medborgarkontoret i Åstorp, Åstorps bibliotek, Ängelholms stadsbibliotek, stadshuset i Ängelholm samt på NSR:s huvudkontor i Helsingborg.

Kom och prata med oss!

Personal från NSR AB kommer att finnas på följande platser för att svara på frågor.

Bjuv 7 mars 17.00-19.00, biblioteket

Båstad 19 mars 16.00-18.00, kommunhuset

Helsingborg 4 mars 15.00-16.30, stadsbyggnadsförvaltningen

Höganäs 12 mars 17.00-19.00, Citycross i Höganäs

Åstorp 14 mars 15.30-17.00, medborgarkontoret

Ängelholm 5 mars 17.00-19.00, stadsbiblioteket

En gemensam regional avfallsplan ökar genomslagskraften

Avfallsplanen innehåller övergripande mål och åtgärder som ska bidra till att avfallet i kommunen minskar och att det avfall som slängs blir mindre farligt för miljön och människors hälsa. Tidigare har varje kommun haft sin egen avfallsplan. Med det nya gemensamma dokumentet ökar nu möjligheten till samarbeten och kommunerna kan sätta skärptare mål tillsammans för ökad effekt.

Vad är en renhållningsordning?

I renhållningsordningen finns lokala bestämmelser för hur avfallshanteringen ska fungera inom kommunen. I den kan fastighetsägare, verksamheter och kommuninvånare läsa om vem som ansvarar för vad, när det gäller hur avfall ska hanteras. Den beskriver till exempel hur ofta avfall ska hämtas, hur transportvägar ska se ut och hur kärl ska placeras.

Så lämnar du synpunkter

Synpunkter på förslag till ny renhållningsordning och avfallsplan ska lämnas skriftligen senast den 31 mars via formuläret på sidan nsr.se/remiss-avfallsplan, via e-post till nsr@nsr.se alternativt via brev till NSR AB, 251 89 Helsingborg.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsr.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close
Kontakt

Kontaktportal
Privat | Företag

Telefon
Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40

Hitta till oss

Organisationsnummer
556217-4580