Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Svar på Anders Malms insändare om NSR i Helsingborgs Dagblad den 28 februari

Anders Malm har fel

Den 9 mars publicerade Helsingborgs Dagblad mitt svar på Anders Malms insändare den 28 februari. Av utrymmesskäl begränsade jag mitt svar i tidningen till Anders Malms funderingar om återvinning. Här vill jag bemöta de påståenden han gör om LBGAB i sin insändare.

Rent bolag

Anders Malm antyder att vår ekonomichef skulle ha lämnat felaktiga uppgifter till Helsingborgs Dagblad. ”Detta har inte skett som NSR:s ekonomichef påstår, genom att det tillförts verksamhet till bolaget.”
I HD:s artikel säger vår ekonomichef Mats Örth ordagrant: ”Det var ingenting i bolaget. Det är ju NVGAS som tagit in verksamheten i bolaget och gjort de här grejorna”. Det Mats sade är korrekt. Vid tidpunkten för avtalet om försäljning, den 2 januari 2013, bedrev LBGAB ingen verksamhet. Aktieägaravtalet tecknades den 12 mars (inte april som HD uppgav). Mellantiden användes för revision av LBGAB, årsstämma och beslut om styrelsens ansvarsfrihet. Den affär vi gjorde med NVGAS omfattade alltså ett tomt och formellt rent bolag vilket var viktigt både för oss och tillträdande majoritetsägare.

Reviderat bokslut

I sin insändare skriver Anders Malm att LBG:s övertagande av uppgraderingen av biogas ”har skett genom att fakturera för gasleveranser bakåt i tiden.”
Det är korrekt att LBGAB fakturerade NSR för den gas som vi använde mellan den 2 januari och den 13 mars. Faktureringen startade alltså med tillträdet av ny majoritetsägare. Det sexmånadersbokslut som Helsingborgs Dagblad gjorde stort nummer av var delvis ett resultat av denna fakturering i efterskott. Ett bokslut som för övrigt reviderades och godkändes av auktoriserad revisor.

Anders Malms påstående, att faktureringen var ett sätt att ta över bolaget, är fel. Han är också välkommen att specificera vilka delar av affären som han anser ”aldrig redovisats för styrelsen”.

Med vänliga hälsningar
Kim Olsson, vd, NSR

Återvinningen ökar, ett steg i taget (Tidigare publicerat i HD)

Återvinningen ökar, ett steg i taget

Jag kan delvis förstå Anders Malms upprördhet över artikeln i Helsingborgs Dagblad; den saknade väsentliga fakta. Hans synpunkter på försäljningen av LBGAB besvarar jag av utrymmesskäl på vår hemsida. Där finns också ett öppet brev i frågan.

Vad gäller återvinningen har vi har inte ”ändrat statistiken” som Anders Malm antyder. Däremot har statistiken blivit bättre genom att vi kan skilja på hushållsavfall och verksamhetsavfall. Här är en liten utvikning på plats.

EU:s ställningstagande i upphandlingslagstiftningen, de så kallade Teckal-kraven, har inneburit stora förändringar för NSR. En sådan har varit att sälja verksamheter för att minska vår externa omsättning.

Två typer av avfall

Även återvinningsverksamheten har påverkats. Vi vill kunna skilja på avfall från hushåll och avfall från verksamheter. Det gör vi genom att besökare på återvinningscentralerna registrerar sig vid bommarna. Genom det kan vi åtskilja företag och privatpersoner och fakturera företagen för att nyttja återvinningscentralen. För kommuninvånarna ingår tolv besök per person i avfallstaxan.

Tidigare räknades allt inkommande avfall som hushållsavfall. Nu kan vi skilja ut verksamhetsavfallet och få en mer rättvisande bild. Sedan 2012 har drygt 100 kilo avfall per person och år omklassats till verksamhetsavfall. Det handlar alltså om förbättrad statistik, inte bara ändrad statistik som Anders Malm antyder.

Sakta åt rätt håll

Så hur ser då nettoförändringen ut? Vi bedömer att mängden uppkommet hushållsavfall minskat med cirka 5 kilo per person och år sedan 2011. Detta samtidigt som utvecklingen i övriga landet indikerar en ökning på 10 kilo.
Även mängden restavfall minskar. För fem år sedan var den 196 kilo per person och år. Nu är den 174 kilo, en minskning med elva procent.
Det går alltså sakta åt rätt håll men NSR ensamt kan inte snabba på utvecklingen. Sveriges ekonomi går på högvarv vilket genererar mer avfall från hushåll och företag. Vi försöker att påverka beteende och konsumtionsmönster men det är inget vi kan styra.

800 ton mer återvinns

Att utvecklingen går långsamt hindrar inte vår långsiktiga ambition. I Ängelholm har restavfallet minskat med 15 % sedan 2016 då avfallskärl med fyra fack infördes. Det betyder 800 ton mer material per år som sorteras ut istället för att gå till förbränning; vi är nästan halvvägs till målet att minska restavfallet med 78 kilo per invånare och år.
Mycket av arbetet handlar om beteendeförändringar, till exempel riktade informationsinsatser och rådgivning på återvinningscentralerna. På ”Återbruket” lämnas gamla prylar in och får nytt liv. Vi vinner, om än i små steg.

Återvinningen förbättras

Höjningen av avfallstaxan som Anders Malm beskriver, 8,5 %, har naturligtvis en förklaring. NSR investerade drygt 34 miljoner kronor i nya fyrfackskärl i Ängelholm. Investeringen skrivs av varje år, vilket sannolikt är det som Anders Malm kallar ökade administrationskostnader. Systemet förbättrar återvinningen men kostar också mer genom lägre fyllnadsgrad i sopbilarna. Till det kommer avskrivningar på den nya återvinningscentralen, en investering på 22,6 miljoner kronor.

Samtidigt minskar andra kostnader. Mindre restavfall går till förbränning vilket sparar pengar och det återvunna materialet kan istället säljas. För 2016 och 2017 visar vår verksamhet i Ängelholm underskott men vi bedömer att resultatet kommer att förbättras i takt med förfinad styrning av avfall vid återvinningscentralen, ökad återvinning och minskad förbränningskostnad. Den billigaste sopan är den som aldrig uppstår.

Med vänliga hälsningar
Kim Olsson
Vd, NSR AB

Det öppna brevet som PDF

Öppet brev om HD:s granskning av NSR

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsr.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close
Kontakt

Kontaktportal
Privat | Företag

Telefonnummer
Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40

Organisationsnummer: 556217-4580
Om webbplatsen