Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Misstag gav fel avfallstaxa vid undersökning

På senare tid har Villaägarnas Riksförbunds undersökning kring avfallstaxor i Sverige uppmärksammats i media. I undersökningen uppgavs bland annat att Bjuvs kommun skulle ha den fjärde högsta taxan i Sverige. Uppgiften är dock felaktig och beror på att fel siffror rapporterats in till Avfall Sveriges system, varifrån Villaägarna hämtar underlag till sin undersökning.

Det är respektive avfallsbolag som själv rapporterar sina uppgifter i systemet Avfall Web. På grund av en olycklig miss har NSR där lagt in taxan för 370-liters kärl istället för 240-liters kärl, som är det vanligaste abonnemanget i Bjuvs kommun. Den vanligaste taxan i Bjuv är således 2428 kronor inklusive moms och återvinningspremie. Ingen kund har lidit ekonomisk skada av de felaktiga siffrorna, då underlaget endast används för statistiska ändamål.

NSR ber om ursäkt, har korrigerat misstaget och informerat såväl Villaägarnas Riksförbund, Avfall Sverige som Bjuvs kommun om det inträffade.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsr.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close
Kontakt

Kontaktportal
Privat | Företag

Telefonnummer
Växel: 042-400 13 00
Kundservice: 042-400 13 40

Organisationsnummer: 556217-4580
Om webbplatsen