A A

Hushåll

 

Vad finns det för avfallsabonnemang och vad kostar det?

Hur fungerar hämtning av grovavfall?

Hur ofta töms trädgårdskärlet?

Var lämnar jag farligt avfall?

Har du frågor om avfallshanteringen så kontakta den renhållningsansvarige i din kommun.
NSR ansvarar för renhållningen i Bjuvs kommun, Båstads kommun, Helsingborgs stad, Åstorps kommun och Ängelholms kommun.

Nedan hittar du kontaktuppgifter till de som ansvarar för renhållningen i de olika kommunerna i NSR-regionen.

 

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Åstorp, Ängelholm

Abonnemang, räkningen, utebliven hämtning, hämtning av grovavfall med mera:
NSR 042-400 13 40  www.nsr.se

 

Höganäs

Abonnemang, räkningen, hämtning av grovavfall, utebliven hämtning med mera: Höganäs kommun, tel 042-33 75 00, www.hoganas.se