A A

Svensk avfallshantering i internationellt nominerad film om hållbarhet


Filmen med titeln "Nature & Man in One 2016 - Journey On" visar hur Sverige arbetar för att nå målet att vara en fossilbränslefri nation senast 2050. I inslag från avfallshanteringen i Helsingborg får tittarna höra NSR:s vd Kim Olsson berätta om sin syn på avfall.

 

– Det finns inget avfall egentligen. Allt är – eller borde kunna vara – en resurs, säger han.

 

Kim Olsson menar att utbildning av nästa generation är avgörande för att lyckas. Att vi ska se avfall som något användbart och värdefullt. Därför utbildar NSR AB regionens alla barn i åldern 10-15 år genom studiebesök och undervisning.

 

– Vi vill att människor inser att vi inte kan ta ut mer av jordens resurser än vad vi ger tillbaka. Och där har barnen en viktig roll. För dem blir värderingarna naturliga och ansvaret för den egna konsumtionen en självklarhet, säger Kim Olsson.

 

Filmteamet besöker även det toppmoderna kraftvärmeverket i Helsingborg.

 

– Vi tar hand om resten – det vill säga det som återstår av ett material eller en produkt när man inte längre kan återanvända eller återvinna. Genom förbränning omvandlar vi avfallet till el och värme. Men målet i framtiden är egentligen att vi inte ska ha något avfall att bränna alls, säger Göran Skoglund, pressansvarig Öresundskraft AB.

 

Filmen gör också nedslag i Malmö och Stockholm där tittarna får följa hur många gemensamma initiativ av varierande storlek uppnått framgångar som lett till att Sverige går i spetsen för miljöskydd i världen. Bland annat intervjuas Avfall Sveriges vd Weine Wiqvist på Spillepengens deponi, som numera är ett populärt rekreationsområde.

 

– På cirka 40 år har vi gått från att deponera 60 % av vårt avfall till endast 1 % idag. Framgången kan delvis förklaras med att vi i Sverige arbetat strikt efter avfallstrappan, där förebyggande av avfall, återanvändning, materialåtervinning och energiutvinning av avfall ska komma före deponering, vilket är det absolut sista steget, säger Weine Wiqvist.

 

Se filmen här.