A A

Föreseningar i sophämtning av Kärl 2 i Bjuvs kommun


På grund av en olycka med två av Ohlssons bilar idag kommer kärl 2 i Bjuv kommun att tömmas imorgon istället. Kärlen skulle tömts idag den 7 juni men töms alltså den 8 juni. Kärl 1 töms som vanligt.