A A

Tillsammans minskar vi avfallet


Varje år gör NSR, tillsammans med samarbetspartners, runt tre miljoner tömningar av avfallskärl i nordvästra Skåne. Utöver det görs också nära 700 000 besök till NSR:s återvinningscentraler. Nu släpps årsbokslutet för 2016, som berättar hur bra invånarna sorterar, hur tömningarna effektiviserats med digitala lösningar samt hur mängden avfall ska minimeras och mycket mer.

– NSR:s uppdrag är inte bara att hantera avfall. Vi ska också driva utvecklingen framåt och skapa hållbara förutsättningar för kommande generationer, säger Kim Olsson, VD, NSR.

Detta gör NSR bland annat genom att nätverka och inspirera till satsningar på cirkulära flöden av material. Ett konkret exempel är projektet Skitlite 2020, vars syfte är att minska mängden avfall som uppstår i hushållen.

Generellt har invånarna i kommunerna blivit bättre på att sortera, men det är fortfarande långt kvar på vissa håll. De kommuner som förbättrat sin sortering och minskat restavfallet mest är Ängelholm och Båstad. I Helsingborg ökar dock mängden restavfall, det vill säga att man blivit sämre på att sortera och istället slänger allt mer blandat avfall i samma kärl.

– Varför vet vi inte, men det skulle kunna bero på en ökad inflyttning till staden och att de nyinflyttade inte känner till hur vi sorterar och samlar in avfall i Helsingborg. Kommunen har ökat med tiotusen invånare på fem år, säger Maria Ledström, gruppchef på NSR.

Därmed fortsätter och intensifieras arbetet tillsammans med samarbetspartners, kommuner och invånare för att öka sorteringen och minska det onödiga avfallet i hela Nordvästskåne.

Här kan du fördjupa dig i NSR:s årsbokslut – www.nsr.se/arsbokslut2016