A A

Ledning och styrelse

NSR är uppdelat i fyra avdelningar: Kommun & Hushåll, Insamling, Behandling och Vera Park. NSR ägs av sex kommuner som har representanter i styrelsen.
 

VD Kim Olson Kommun och hushåll Cecilia Holmblad
VD: Kim Olsson Kommun & Hushåll: Cecilia Holmblad
 
   
 
Insamling: Björn Jacobsson  Behandling: Håkan Olsson
   

Foto: Anders Ebefeldt och Rickard Svensson, Studio e.

 

NSR:s styrelse 

Styrelseledamöter Suppleanter Kommun
Anders Månsson Niklas Svalö Bjuv
Jessica Andersson Claes Wastensson Båstad
Kenneth Lantz (ordf) Henrik Forssell Helsingborg
Berner Lundgren (v.ordf) Lars-Ingvar Johansson Helsingborg
Peter Knutsson Richard Sallermo Helsingborg
Bo Lambertsson Persson Sahand Kousha Helsingborg
Reneé Sandberg Ohlander Eva Ingers Helsingborg
Gustaf Wingårdh Kjell Näslundn Höganäs
Reino Persson Rolf Ottosson Åstorp
Christer Hansson Carl-Axel Andersson Ängelholm
Robin Holmberg Lennart Nilsson Ängelholm

 

Arbetstagarerepresentanter

   
Jann Thomasen Toiwo Henriksson Transport
Lennart Jensen   Unionen
Lotta Lewis-Jonsson   Akademikerna

 

 

NSR Konsortialavtal

NSR:s verksamhet grundar sig på ett konsortialavtal.

 

NSR:s ägardirektiv

NSR:s ägardirektiv.