A A

Kompostering

Kompostering är en aerob process där bakterier och svampar bryter ned organiskt material.

Processen är mycket syrekrävande och vid nedbrytningen omvandlas det organiska materialet till koldioxid och vattenånga. Vid nedbrytningen frigörs också mycket energi, vilket yttrar sig genom att komposten blir varm, ibland upp till 70 grader.

 

 

 

Kompostering av trädgårdavfall

NSR tar emot trädgårdsavfall från hushåll, kommuner och andra verksamheter vid samtliga återvinningsanläggningar i regionen. Trädgårdsavfallet flisas och komposteras. Den färdiga komposten siktas och produkten blir då en kompost som kan användas direkt som jordförbättringsmedel eller som råvara för produktion av olika jordprodukter.

Aerob nedbrytning betyder nedbrytning med tillgång till syre (till exempel kompostering)

 

Vill du veta mer om våra jordprodukter? Klicka här!