A A

Lukt

Från deponin på NSR återvinningsanläggning Helsingborg läcker det en liten mängd deponigas, som utöver metan innehåller illaluktande, men ej hälsofarliga, ämnen. I NSR:s nya miljötillstånd för NSR Återvinningsanläggning Helsingborg finns ett flertal restriktioner och villkor som gäller verksamheten avseende lukt.  

 

Mer information

Har du frågor eller vill ha mer information kring vad som görs åt lukten är du välkommen att höra av dig till oss.


Driftstörningar kan ibland orsaka lukt. Vid stora störningar i driften och tekniskt haveri kan det ibland uppstå lukt från andra delar av verksamheten på NSR Återvinningsanläggning Helsingborg. Dessa lukter skiljer sig markant från deponigaslukten och märks endast i den närmaste omgivningen kring anläggningen.