A A

NSR som arbetsplats

NSR är ett kommunalt bolag med stark miljöprofil. Idag är vi ca 130 medarbetare som tillsammans med ett stort antal samarbetspartners och entreprenörer verkar för en hållbar avfallshantering i regionen.


NSR AB och NSR Produktion AB är företag med kompetens inom planering, insamling, återvinning och behandling av material. Vi arbetar främst för invånarna och näringslivet i nordvästra Skåne. Vi har fokus på samverkan och regional utveckling. Vår uppgift är att arbeta för avfallsminimering samt att samla in och ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle. En av våra viktigaste resurser är kompetensen hos människor knutna till NSR AB och NSR Produktion AB. Förutom verksamhet i Helsingborg har vi mindre regionala återvinningscentraler i Bjuv, Båstad, Ängelholm, Åstorp och Höganäs. 

  

Som medarbetare hos oss är du med och bidrar till ett framgångsrikt miljöarbete. Vi strävar efter att skapa en attraktiv arbetsplats med medarbetare som känner att de skapar ett mervärde och där arbetsmiljön präglas av engagemang och delaktighet. Vår verksamhet och vårt arbete innebär att vi gör skillnad, vi gör en insats för miljö och återvinning. Det är vi stolta över.