A A

Sluttäckning av deponier

Det finns flera nedlagda deponier i nordvästra Skåne och det är NSR:s skyldighet att sluttäcka åtta av dem. Tillsammans har deponierna en yta av drygt 86 hektar, eller 120 fotbollsplaner, vilket innebär ett mycket stort arbete som tar många år. 
 

Sluttäckning består av drygt två meter massor och är uppbyggd enligt skissen. NSR har hittills endast använt naturliga material i sluttäckningarna, mycket beroende på att det finns gott om leror med bra kvalitet i regionen. Det är dock inte omöjligt att andra alternativ ses över inför framtiden, inte minst vad avser dränskiktet som idag står för en stor del av sluttäckningskostnaderna.