A A

Klimp-projektet på NSR

NSR har vid flera tillfällen fått KLIMP-bidrag för biogasinvesteringar. Först investerade NSR i en biogödselpipeline som är unik i landet. Sedan 2007 pumpas biogödsel ut till jordbruk i Helsingborgsregionen i en 10 km lång pipeline. Cirka 30% av den producerade biogödsel transporteras ut genom pipelinen. Detta sparar 2250 mil lasttransporter per år.

 

Den andra investeringen som vi har fått KLIMP-bidrag till är utbyggnaden av den då tio år gamla biogasanläggning till mer än fördubblad kapacitet. Utbyggnaden genomfördes 2007. I utbyggnaden ingår en ny hygieniseringslinje, bioreaktor, gasfackla, gasklocka och uppgraderingsanläggning.

 

I KLIMP-programmet för 2007-2011 har NSR fått bidrag till optimering av biogasprocessen. I detta projekt har biogasprocessen kartlagts med fokus på vilka förbättringar som kan göras för att öka utbytet från substratet och öka anläggningens kapacitet. Inkommande avfall har karakteriserats för att kunna optimera sammansättningen av avfallen och ge optimala förhållanden för mikroorganismerna i processen. Möjligheter för förbehandling av avfallet med enzymtillsats, ultraljudsbehandling, elektroporation och biologisk förhydrolys har testats i projektet. Av dessa möjligheter var biologisk förhydrolys den mest lovande. Metoden har testats i pilotskalaförsök och har visat att kunna öka anläggningens kapacitet med 20% eftersom ökad belastning av rötkammaren blir möjlig.

NSR har även fått pengar för utbyggnad av förbehandlingen för att öka kapaciteten och kunna ta emot det organiska hushållsavfall som förväntas öka i mängd i framtiden. Som en första åtgärd har det byggts bufferttankar för att öka flexibiliteten i anläggningen. Nästa steg är att sätta in en till två nya skruvpressar då detta i nuläget begränsar förbehandlingens kapacitet. I utbyggnaden har arbetsmiljön i byggnaden och lossningen av avfallet förbättras.

 

Som ett led i återvinning av livsmedel från företag har NSR fått KLIMP-bidrag för installering av avfallskvarnar hos grönsaksgrossister. Än så länge är kvarnar installerade hos Grönsaksmästarna, Salico och Ewerman. På företagen sorteras organiskt avfall för sig och läggs i kvarnen. Kvarnen töms med slamsug och avfallsslurryn transporteras till NSR där den används som råmaterial i biogasprocessen. NSR tar i nuläget emot 2000 ton grönsaksslurry på årsbasis.