A A

BCR - Biocellreaktor

Biocellsreaktorer bygger på en i naturen vanligt förekommande process där biologiskt material bryts ner i en syrefri (anaerob) miljö och där bland annat biogas bildas.

 

Avfallet läggs in tillsammans med en uträknad mängd vatten utan att kompakteras. Vattnet som sedan samlas upp i dräneringssystemet på cellens täta botten kan återcirkuleras för att hålla en optimal fukthalt i avfallet.

 

 

Den forskning NSR utför på området rör i första hand optimering av processen och även tillvägagångssätt vid utgrävning och utnyttjande av restprodukter.