A A

NSR återvinningsanläggning Höganäs

Skjutbanevägen 1, Strandbaden
263 39 HÖGANÄS

Tel. 042-400 13 80

 

Vågens Öppettider

Företag är välkomna med avfall måndag-fredag klockan 07.00-16.00

Läs i prislistan till höger vad de olika avfallsslagen kostar per ton. 

 

Kundkort för företagare

Du kan ansöka om kundkort för att underlätta din avfallshantering hos oss. Ansökan finner du till höger.

 

Kvalitetskrav

Kontakta personalen för vilka kvalitetskrav som gäller för de olika materialen eller avfallsslagen.

Om materialet eller avfallet inte uppfyller de krav som gäller för deklarerat avfall, klassar personalen om det till lämplig kategori eller avfallsslag vid invägningen.

 

Ny rutin angående Bygg och Rivningsavfall

NSR kommer from 2015 att fråga efter fler uppgifter vid invägning av bygg- och rivningsavfall för att kunna klassa avfallet rätt. 
Anledningen är ökade krav från myndigheterna på uppgifter som ska rapporteras i den årliga miljörapporten rörande dessa avfallsslag.

 

Större mängder eller annat material

Om du har andra avfallsslag än de som finns i prislistan är du välkommen att ringa 
042-400 13 00 för mer information. För specialtjänster utgår särskild avgift.

 

Farligt avfall

För information om farligt avfall ring Ohlssons AB, 010-450 02 00.

Prislista

prislistan kan du läsa vad ett specifikt avfall kostar per ton att kasta. 

 

Kundkort och ordningsregler

Du kan ansöka om kundkort hos NSR för att underlätta din avfallshantering.

 

Följande dokument ska följas vid leverans till NSR:s anläggningar:

*    Ordningsregler

*    ALBA